Samarbeids- partnarar
iDrift AS

Prisar gjeldande for sesongen 2017

        
 

Alpinanlegget - hovudtrekket

 
  • Enkel tur:  kr. 30,-
  • Dagskort:  kr. 240,-
  • Ettermiddagskort:  kr. 190,- (13.00 - 16.00)
  • Helg:  kr. 400,- (laurdag/sundag)
  • Kveldskort:  kr. 190,-
  • Korthaldar: kr 20,-
  • Årskort:  kr. 2000,-
  • Familierabatt årskort:  kr. 300,- (frå kort nr. 2)
 

Hugs passbilete med navn og fødselsdato på baksida dersom du skal ha årskort.
 
NB! Barn til og med 6 år køyrer gratis ved bruk av hjelm i begge trekka våre.
 
Alle skal ha billett synlig i korthaldar på armen.

 

Alpinanlegget - barnetrekket

  • Barnetrekk:  GRATIS
 
 
 
 
 

 
Avtalt særskild skulekøyring: Kr. 100,- pr. pers.,  min. kr. 5.000,- per dag. Dette gjeld hovudtrekket. Skal vi opne barnetrekket kjem eit tillegg på kr. 2.500,-.


Vi tilrår sterkt at alle brukar hjelm i alpinanlegget!

 

Det vert ikkje gjeve erstatning ved driftsstopp pga. dårleg vær, teknisk feil, maskinfeil e.l.

Ljosløypa

 

Vi brukar mykje pengar til straum og preparering, så vi treng inntekter. 
Den som brukar ljosløypa berre nokre få gonger, kan betala i boksen på utsida av varmestova.

For dei som brukar løypa oftare, har vi laga eit opplegg med årskort.

Enkelt dag kr 20,-

Årskort familie kr. 500,-
Årskort vaksen kr. 250,-
Årskort barn kr. 100,-

Giroblankett for innbetaling finn du her og i varmestova.

Parkering

Det er gode parkeringstilhøve ved skisenteret med inntil 500 parkeringsplassar.

Dagsavgift:  kr. 50,-
Årskort:  kr. 500,-

 

Innbetaling for årskort kan gjerast til vår konto: 3460 07 53268

 
 
 
  Tilbake

 

Utvikla av iDrift AS     20©06 Fjellhaugen skisenter